OFERTA
Jesteśmy producentem wysokiej jakości szpilek izolacyjnych. Ulepszamy park maszynowy, zwiększając tym samym naszą zdolność produkcyjną.
Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych produktów jest uzyskanie aprobaty technicznej przyznanej przez Instytut Techniki Budowlanej

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Osoba odpowiedzialna za projekt 6.1 paszport do eksportu
Jacek Dunajewski, biuro@nowapolska.com.pl